FAMILIETERAPI.NO

Måten vi snakker til hverandre på, hva vi synes er viktig å snakke om, hvordan og når vi viser følelser, hva vi tøyser om eller unngår å si noe om er vår unike familie eller parkultur. Som antropolog og terapeut vil jeg hjelpe deg med å tydeligjøre din særegne familiekultur slik at du kan påvirke det som gjør samlivet problematisk.